Булка гъба (Amanita caesaria)

Amanita-caesaria

Описание: Плодното тяло при най-младите екземпляри яйцевидно или почти сферично, обвито от бяло общо покривало. Шапката 6-20 см в диаметър, първоначално полусферична, по-късно разперена до почти плоска, оранжевочервена. Повърхността гола, лепкава, гладка, лъскава, често с бели иарцалести остатъци от общото покривало.

Месото дебело, жълтооранжево под кожицата, в средата бледожълто. Пластинките свободни от пънчето, нагъсто разположени, дебели, широки 15-20 мм, крехки, златистожълти, едноцветни с пънчето. Спорите широко елипсоидни, гладки, безцветни, 9- 12 х 6-8 мк. Споровият прашец бял до бледожълтеникав.
Пънчето 8-15 х 1,5-3 см, първоначално плътно, по-късно с кухини, цилиндрично, златистожълто, в основата луковично задебелено и обхванато от остатъка на общото покривало във вид на разкъсана бяла торбичка (калъфче).. В горната част пънчето с ципест жълт пръстен – остатък от частичното покривало.  Ръбът първоначално иодвит навътре и сраснал с пънчето посредством ципесто частично покривало, по-късно изправен, равен, целокраен. с къси, добре изразени радиални ребра.

Местообитание и сезонност: Расте върху почва в дъбови или смесени широколистни гори и храсталаци, горски поляни, на топли припечни места   през цялото лято и есен (VI -X).

Вкусови качества: Превъзходна ядлива гъба с много приятен орехов вкус и гъбен аромат.

Употреба: В свежо състояние, сушена и консервирана

Amanita-caesaria1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.