Виненочервена гълъбка (Russula xerampelina)

Russula-xerampelina

Описание: Гъбата има гугла, която в  младо състояние има формата на широка дъга, развито плоска е  и достига до 5-12  см. в диаметър. Гуглата има много и разнообразни цветови вариации. Става тъмновиненочервена, меснопурурна, червенокафява, маслиненозелена и често по-тъмна на темето. Гуглата има ръб, който в началото е подвит навътре, после е изправен, радиално набразден. Тя има кожица, която е суха, гладка и фино зърнеста. Кожицата има матов цвят. Гъбата има пластинки, които не са се срастнали с пънчето. Те са гъсти, широко заоблени, крехки. Пластинките са белезникави до жълти на цвят, а понякога по ръба си имат червеникав оттенък. При нараняване те се оцветяват в кафяво. Гъбата има пънче с формата на цилиндър или на слаба бухалка. То има размери 4-6 на 1.5-3 см.. Пънчето има бял цвят, често с розов оттенък. То е фино набраздено, жилаво, твърдо, отначало плътно, а по-късно с гъбеста сърцевина. При нараняване пънчето се оцветява в охрено, меденочервено до кафяво. Гъбата има бледоохрено нацвят месо, което при нараняване или остаряване на гъбата се оцветява в жълтокафяво.  Месото на младите представители на гъбата е почти без миризма или със слаба плодова миризма и приятен вкус. При по-старите представители на гъбата месото й започва да издава миризма на херинга. Гъбата има бледожълт на цвят споро прах.

Растеж: Среща се в иглолистните и широколистните гори. Расте през месеците от юли до ноември.

Предназначение: Представлява вкусна ядлива гъба, която се отличава от другите гълъбки по по-голямата си здравина. Гъбата е много подходяща за приготвянето на разнообразни супи, ястия, както и за мариноване. Гъбата няма прилика със свои отровен двойник.

Russula-xerampelina2