Виненочервена гълъбка (Russula xerampelina)

Russula-xerampelina

Описание: Гъбата има гугла, която в  младо състояние има формата на широка дъга, развито плоска е  и достига до 5-12  см. в диаметър. Гуглата има много и разнообразни цветови вариации. Става тъмновиненочервена, меснопурурна, червенокафява, маслиненозелена и често по-тъмна на темето. Гуглата има ръб, който в началото е подвит навътре, после е изправен, радиално набразден. Цялата публикация „Виненочервена гълъбка (Russula xerampelina)“

Булка гъба (Amanita caesaria)

Amanita-caesaria

Описание: Плодното тяло при най-младите екземпляри яйцевидно или почти сферично, обвито от бяло общо покривало. Шапката 6-20 см в диаметър, първоначално полусферична, по-късно разперена до почти плоска, оранжевочервена. Повърхността гола, лепкава, гладка, лъскава, често с бели иарцалести остатъци от общото покривало. Цялата публикация „Булка гъба (Amanita caesaria)“

Брезовка (Boletus scaber)

Boletus-scaber

Описание: Сходна на гъбата е червената брезовка. Гъбата се нарича още брезова манатарка. тя има шапка с диаметър от 5 до 10 см., а понякода достига  и до 12 см., като при младата гъба шапката има формата на полукълбо, по-късно става равна с гладка повърхност. а при стара гъба повърхността на шапката е вече набръчкана. Цялата публикация „Брезовка (Boletus scaber)“

Бронзова манатарка (Boletus aereus)

Boletus-aereus3

Описание:  Гъбата се нарича оше бронзовка. Тя има шапка, която достига в диаметър от 5 до 15-20 см. има полукълбовидна форма с подвит ръб. Когато достигне зряла възраст става разперена и напукана. Цветът на кожицта й е тъмнокафяв, шоколадовокафяв с бронзов оттенък, от където идва и името на гъбата. Тя има бяло на цвят плодово месо, което под кожицата на шапаката е леко пепелявокафеникаво, много здраво, дебело и при натиск или разрязване пожълтява. Цялата публикация „Бронзова манатарка (Boletus aereus)“

Анасонова миризливка (Clitocybe odora)

Clitocybe-odora

Описание:  Гъбата има гугла, която в младо състояние има формата на полукълбо и е развито плоска с малка гърбица в средата до вдлъбната. Достига до 4-11 см. в диаметър и е средномесеста. Тя има цвят, който варира в следните гами – синьозеленикав, сив, масленозелен и накрая избледняа. Гуглата има ръб, който отначало е подвит навътре, а после е изпавен вълновиден и извит нагоре при по-старите представители от този вид. Гуглата има кожица, която е гола и гладка. Гъбата има пластинки, които са се срастнали към пънчето и се спускат надолу по него. Те са редки и широки. Пластинките имат белезникав цвят или такъв с цвета на гуглата. Гъбата има пънче с формата на цилиндър, обикновено с извита разширена основа. Размерите му са 3-8 на 0,6-1,5 см. Пънчето  почти голо и има цвят като този на гуглата, а при по-старите представители на този вид е с гбеста сърцевина. Гъбата има белезникао месо със сладък вкус и със силна миризма на анасон. Гъбата има бял на цвят споов прах. Цялата публикация „Анасонова миризливка (Clitocybe odora)“